WERKLOZE JONGEREN STEEDS HOGER OPGELEID

Jongeren die op zoek zijn naar een baan zijn steeds vaker hoogopgeleid. In 2012 is het aantal werkloze jongeren onder de 27 jaar met een hbo of universitaire opleiding verdubbeld.

Dit is de krantenkop van de NU op 4 maart. Als recruitment bureau zeg ik dit is een heel goed teken. Wat zoeken onze opdrachtgevers? vooral jonge mensen die hoog opgeleid zijn. Minimaal een afgeronde HBO opleiding maar liefst toch zelfs een afgeronde WO opleiding. Je zou zeggen hier is een match met de vraag uit de markt. Maar … ze zoeken uiteraard daarnaast ook wel meerdere jaren werkervaring. En juist daar is er dus een mismatch en ontstaat er hoge werkeloosheid onder jongeren, zelf de hoog opgeleide jongeren.

Er is dus vraag naar plaatsen waar jonge mensen werkervaring op kunnen doen. Stage plekken meestal onbetaald. Maar zelfs die zijn in de huidige tijd niet te vinden. Want de werkgevers hebben het al moeilijk genoeg om zelf hun hoofd boven water te houden. En.. je moet toch ook wel investeren in jonge mensen, ze begeleiden en zorgen dat ze leren.

Hier vind ik dat er een grotere rol voor de overheid is weggelegd. Zorg dat je ondernemingen stimuleert om jonge mensen aan te nemen, geef subsidies, niet alleen voor oude werknemers maar ook voor jonge goed opgeleide mensen. En er zijn vast veel meer goede ideeën te bedenken.

Ik roep iedereen op om met goede ideeën te komen en te zorgen dat onze jonge goed opgeleide mensen werkervaring krijgen en onze economie weer gaat bloeien.

Jacqueline de Boom