VOLG UPSELL   LinkedInTwitterfacebook Google+

DE STAR- METHODE

STAR (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) is een interviewmethode die gebruikt wordt voor sollicitatiegesprekken. STAR wordt ook wel uitgebreid tot STARR met een vijfde stap voor Reflectie.

Met het gebruik van de STAR- interviewmethode wil de interviewer op een gestructureerde manier een zo betrouwbaar mogelijk beeld krijgen van het gedrag van een sollicitant of medewerker. Via de structuur Situatie, Taak (of doel), Actie, Resultaat en Reflectie worden voorbeelden van gedrag verzameld, waaruit naar voren komt hoe een medewerker opereert, welke capaciteiten al aanwezig zijn voor de uit te voeren taken en welke nog verder ontwikkeld kunnen worden.

De STAR methodiek is naar mijn idee een goede, maar uitsluitend gedragsgerichte, interviewtechniek.  Situaties laten beschrijven en vragen wat de sollicitant deed in dit geval is makkelijk te sturen vanuit de kant van de sollicitant. Het geeft mijn inziens niet altijd een goed beeld.

Daarnaast vind ik dat de STAR methodiek soms een te formele sfeer kan creëren. Hierdoor blijft spontaniteit en de ware aard van de sollicitant uit terwijl wij hier juist vaak naar op zoek zijn.

De methode staat of valt wel met de discipline die je jezelf kunt opleggen in het doorvragen, doorvragen en nog eens doorvragen. Hiermee voorkom je dat de sollicitant in algemene termen blijft praten.

Daarnaast vind ik het een voorwaarde dat het interview plaats vind in een prettige en open sfeer, waar ruimte is voor eerlijkheid en spontaniteit. Ik denk dus dat de STAR methode nuttig kan zijn, mits je rekening houd met bovengenoemde punten.