VOLG UPSELL   LinkedInTwitterfacebook Google+

CPB: WERKLOOSHEID IN 2012 OP 4 PROCENT

Naar verwachting van het Centraal Plan Bureau (CPB) zal de werkloosheid in Nederland volgens de internationale definitie afnemen tot gemiddeld 4 procent (355.000 personen).
Gerelateerd

* Meer banen dankzij zorg en uitzendbranche
* Werkloosheid niet verder gedaald
* Werkgelegenheid in eurozone groeit licht

Dit blijkt uit het Centraal Economisch Plan 2011.

De opgelopen werkloosheid van tijdens de crisis is daarmee voor een deel teruggedrongen, maar de werkloosheid is hiermee nog altijd hoger dan voor de crisis.

Wanneer men de nationale definitie hanteert, komt de verwachting van de werkloosheid voor 2012 uit op 4,47 procent (380.000 personen). In 2010 lag dit percentage nog op 5,4 procent.
De internationale definitie verschilt op een aantal onderdelen af van de nationale defintie. Het belangrijkste verschil is dat bij de internationale definitie iedereen die minstens één uur in de week werkt of wil werken mee telt voor de beroepsbevolking, terwijl de grens in de nationale definitie op 12 uur ligt.
Werkgelegenheid

De werkgelegenheid zal de komende jaren weer toenemen. Het CPB verwacht een lichte toename, na een daling van 0,7 procent in 2010. Zowel voor 2011 als voor 2012 verwacht het CPB een toename van de werkgelegenheid met 0,75 procent. In de marktsector zal het aantal banen in een bescheiden tempo toenemen. In de zorgsector was de afgelopen jaren al sprake van groei en deze groei zal doorzetten, mede doordat de vraag naar zorg groeit. Bij de overheid nam de werkgelegenheid in 2010 nog met 1,8 procent toe. In 2011 en 2012 verwacht het CPB een afname van het aantal banen bij de overheid.